O firmie

Farmer Sp. z o.o. w Iławie zawiązana została 23 grudnia 1992 roku i wpisana do rejestru sądowego 19 stycznia 1993 roku. Strategicznym celem powstania spółki było uczestniczenie w prywatyzacji Iławskich Zakładów Drobiarskich. Firma została założona przez 83 hodowców - producentów żywca drobiowego z terenu Warmii i Mazur, którzy będąc partnerami iławskiego zakładu mieli ustawowe i moralne prawo uczestniczyć w procesach prywatyzacyjnych. Na ten czas mimo wielkiego zaangażowania okazaliśmy się jednak zbyt słabi w konkurencji ze znanym podmiotem na rynku mięsa "Animexem" - Warszawa, który w wyniku prywatyzacji został właścicielem Iławskich Zakładów Drobiarskich. Wobec takiego rozwoju sytuacji a w szczególności mając świadomość słabości pojedynczego producenta rolnego w kontaktach handlowych z dostawcami środków produkcji oraz odbiorcami produktu, Spółka Farmer kontynuowała swoją działalność na zasadach grupy producenckiej. Po osiemnastu latach funkcjonowania na rynku ilość Udziałowców zwiększyła się do ponad 160. To pionierskie na ówczesne lata przedsięwzięcie i wyznaczone w nim cele sprawdziły się w warunkach jakie narzuca nam gospodarka wolnorynkowa pod względem szeroko rozumianej konkurencyjności wytwarzanego produktu.

Drobiarstwo
  • indyki
  • kurczęta
  • gęsi
  • kaczki

ul. Jagiellończyka 16/201
14-200 Iława

tel./fax 89 6487692

e-mail:
biuro@farmer-ilawa.pl

Strona główna || O firmie || Działalność || Organizacja || Współpraca || Aktualności || Skontaktuj się! || Forum